Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2001
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Σφαιριστήριον Λαβυρίνθου»

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Αντώνη Σανουδάκη.
Ομιλητές: Χριστίνα Βεϊκου – Πρόεδρος Ένωσης Φιλολόγων, Λέων Καραπαναγιώτης – Διευθυντής τής εφημερίδας «Τα Νέα» και Πέτρος Ευθυμίου – Υπουργός Παιδείας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ