Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2006
Ώρα 16.00-18.00
Αίθουσα Λόγου

Σεμινάριο με θέμα: «Παιδικότητα ενηλίκων-Τρυφερότητα, χειραφέτηση και νέες μορφές βίας»

Ομιλητής ο κ. Παναγής Παναγιωτόπουλος. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ