Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 11 Ιουνίου 2005
Ώρα 11.00-13.00
Αίθουσα Λόγου

Σεμινάριο με θέμα: «Παιδική Εργασία»


Θα μιλήσει ο κ. Μιχάλης Ρηγίνος, αναπλ. καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ