Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2005
Ώρα 16.00-18.00
Αίθουσα Λόγου

Σεμινάριο με θέμα: «Η εκπαίδευση των μαθητών στα δικαιώματα τού παιδιού: Άξονες, μέθοδοι και εργαλεία»


Θα μιλήσει ο κ. Γιώργος Μόσχος, βοηθός συνήγορος, υπεύθυνος τού Κύκλου Δικαιωμάτων τού Παιδιού.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ