Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2002
Ώρα 10.00-13.00
Αίθουσα Λόγου

Σεμινάριο με θέμα: “Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο”


Oμιλήτριες οι κ.:
Νικολέτα Χριστοδούλου-Γκλιάου, μόνιμη Πάρεδρος με θητεία στο Ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μαρία Πικροδημήτρη, μόνιμη Πάρεδρος με θητεία στο Ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πηνελόπη Κουλούρη, νηπιαγωγός αποσπασμένη στην ομάδα Προσχολικής τού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.Συντονίζει η κ. Ελένη Λαμπρονίκου, εκπαιδευτικός, παιδαγωγός θεάτρου.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΞΥΝΗ