Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 3 Ιουνίου 2006
Ώρα 9.00-13.30
Αίθουσα Λόγου

Σεμινάριο για τα νέα βιβλία τού Δημοτικού


Α) Ελληνική Γλώσσα
Εισηγητές οι κ.:
Χ. Παπαρίζος, σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
Ε. Καραντζόλα, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, Α. Ιορδανίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών,
Ε. Ιντζίδης, εκπαιδευτικός.
Β) Μελέτη Περιβάλλοντος
Εισηγητές οι κ.:
Α. Κουλουμπαρίτση, σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και υπεύθυνοι συγγραφικών ομάδων.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ