Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2001
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Ψυχιατρική. Γ.Ν. Χριστοδούλου και Συνεργατών”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Γιώργου Χριστοδούλου – Διευθυντή τού Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας τής Ιατρικής Σχολής τού Παν/μίου Αθηνών με τίτλο: “Ψυχιατρική. Γ.Ν. Χριστοδούλου και Συνεργατών”. Θα μιλήσουν: ο κ. Γεώργιος Λυκέτσος – ομότιμος καθηγητής Ψυχιατρικής Παν/μίου Αθηνών, ο κ. Χαράλαμπος Ιεροδιακόνου – ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Παν/μίου Θεσσαλονίκης και ο κ. Θεόδωρος Μουντοκαλάκης – καθηγητής Παθολογίας Παν/μίου Αθηνών.

ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ