Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2001
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Ψηλαφώντας το παρελθόν”

Παρουσίαση τού βιβλίου τής κ. Θεοδώρας Σπ. Μηνούδη με τίτλο: “Ψηλαφώντας το παρελθόν”. Θα χαιρετίσει ο κ. Κ. Ι. Τούντας – ακαδημαϊκός και ο κ. Κ. Ι. Μοίρας – ομότιμος καθηγητής τής Ιατρικής . Η έναρξη τής λογοτεχνικής εκδήλωσης θα γίνει από το κ. Κ.Ε. Σέκερη – καθηγητή τής Ιατρικής σχολής Αθηνών. Θα μιλήσει ο κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος – φιλόλογος κριτικός και επιστημονικός συνεργάτης τού Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
τού Παν/μίου Αθηνών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΩΜΑ ΚΩΤΣΙΑ