Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 26 Μαρτίου 2003
Ώρα 11.30
Αίθουσα Λόγου

“Ψηφιακή Διπλωματία-Πλήρης Οδηγός Επίσημης Πληροφόρησης στο Internet”

Παρουσίαση τού βιβλίου τής Βασιλικής Θ. Κοσιαβέλου.
Εισηγητές: Παναγιώτης Σγουρίδης, Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννης Καλογήρου, Ειδικός Γραμματέας της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Γιάννης Σκαρπέλος, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Νίκος Μεγγρελης, Δημοσιογράφος.
Συντονιστής: Νίκος Χιδίρογλου, Δημοσιογράφος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Β. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ