Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014
Ώρα 9.30 – 18.00
Αίθουσα Λόγου

«Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές και εφαρμογές στην εκπαίδευση» (Digital Humanities and Applications in Education)

Επιμορφωτική ημερίδα σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου τού Harvard.
Ομιλητές: Gregory Nagy, Leonard Muellner, Kenny Morrell.
Συντονισμός: Claudia Filos [Ταυτόχρονη διερμηνεία].
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων θα παρουσιάσουν εφαρμογές διδακτικών προτάσεων σε ανθρωπιστικά αντικείμενα με τη χρήση ψηφιακών μέσων.

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία)