Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2001
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Ψαράδες και Χελώνες”

Παρουσίαση τού 3ου φορητού εκπαιδευτικού πακέτου που έχει δημιουργήσει ο Σύλλογος Αρχέλων, στο πλαίσιο του προγράμματος “Life νοτίου Κυπαρισσιακού Κόλπου”. Στην αίθουσα Τέχνης θα υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό, όπως τα εκπαιδευτικά πακέτα:
“Η Βαλίτσα τής χελώνας” και “Η Ζωή στις Ακτές”, παιχνίδια, βιβλία, αφίσες κ.α.
Ομιλητές:
κ. Γιάννης Παντής – καθηγητής τού Α.Π.Θ. και πρόεδρος τού φορέα διαχείρισης τού Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου και Δρ. Πάνος Παναγιωτίδης τού τομέα βιολογικής ωκεανογραφίας τού Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

ΑΡΧΕΛΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ