Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 12 Ιουνίου 1998
Ώρα 17.00
Αίθουσα Λόγου

“Προστασία και Ανάπτυξη τού ιστορικού οικισμού τής Στεμνίτσας Γορτυνίας”

Ημερίδα με θέμα: “Προστασία και Ανάπτυξη τού ιστορικού
οικισμού τής Στεμνίτσας Γορτυνίας”.
Θα μιλήσουν οι κ.κ. Ι. Αλεξανδρόπουλος, Α. Πετρονώτης, Α. Καμηλάκη, Γ. Σφήκας. Θέματα συζήτησης: “Ιστορική Προσέγγιση”, “Πολεοδομική και Αρχιτεκτονική Φυσιογνωμία”, “Λαογραφική
Προσέγγιση”, “Αρχαιολογικοί Χώροι-Βυζαντινά Μνημεία”, “Θεσμικό Πλαίσιο”, “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος”, “Προγράμματα Ανάπτυξης στην Ευρώπη-Ευρωπαϊκή Επιτροπή”.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ