Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 17 Μαρτίου 1997
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Προς μια Ευρωπαϊκή Χωροταξική Πολιτική-Αστικοί Μετασχηματισμοί σε μια Μεταξελισσόμενη Ευρώπη”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Σταύρου Χρ. Τσέτση
“Προς μια Ευρωπαϊκή Χωροταξική Πολιτική-Αστικοί
Μετασχηματισμοί σε μια Μεταξελισσόμενη Ευρώπη”.
Θα παραστούν και θα μιλήσουν οι προλογίσαντες το βιβλίο :
ο κ. Carlo Ripa di Meana, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
τ. Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μάριος Καμχής,
Υπεύθυνος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η κυρία Βούλα Μέγα,
Στέλεχος τής Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ