Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 26 Απριλίου 2004
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Ποντοπορεία – Πλωτώ – Ευπόμπη»


Παρουσίαση τριλογίας.
Ομιλητές οι κ.: Κωστής Βούτσος, καθηγητής τού Παν/μίου Αθηνών, Κώστας Κωστής, καθηγητής τού Παν/μίου Αθηνών, Νικόλαος Λύτινας, αντιπρύτανης τού Παν/μίου Αιγαίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (Ε.Λ.Ι.Α.)