Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Πολύτροπη Γλώσσα. Ένα ψηφιακό έργο για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας»

Παρουσίαση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του ψηφιακού  έργου για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
Εισηγητές:
Γιούλη Αλεξίου, Άβρα Αυδή, Πανταζής Μητελούδης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ