Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 1998
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Πολυπολιτισμικότητα”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Τσάρλς Ταίηλος “Πολυπολιτισμικότητα”. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι καθηγητές τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ.Κοσμάς Ψυχοπαίδης και Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ