Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 4 Μαΐου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Πολιτιστική σχέση του Βυζαντινού κόσμου με τη Δύση”

Ομιλία από την κ. Αγνή Βασιλικοπούλου – καθηγήτρια βυζαντινής λογοτεχνίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: “Πολιτιστική σχέση του Βυζαντινού κόσμου με τη Δύση”.

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ