Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2004
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Σχολείο. Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»


Παρουσίαση βιβλίου των: Θόδωρου Γραμματά, καθηγητή Θεατρολογίας Παν/μίου Αθηνών
και Τάκη Τζαμαργιά, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Παν/μίου Αθηνών, σκηνοθέτη.
Ομιλητές οι κ.:
Άντα Κατσίκη – Γκίβαλου, καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αθηνών, Αθανάσιος Παπάς, ομότιμος καθηγητής Παιδαγωγικής Π.Τ.Δ.Ε., Παν/μίου Αθηνών, Τηλέμαχος Μουδατσάκις, αναπλ. καθηγητής Θεατρολογίας, Τ.Ε.Α.Π.Η., Παν/μίου
Κρήτης & σκηνοθέτης, Σοφία Χατζηδημητρίου – Παράσχη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΡΑΠΟΣ