Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Πολίτης του Κόσμου»

Παρουσίαση βιβλίου της αυτοβιογραφίας του Σαν Μιόνγκ Μουν
Ομιλητές:

Δρ Βalcolm, Πρόεδρος Ομοσπονδίας της Ειρήνης Ευρώπης και Ασίας,
Ιωάννης Πορφύρης, Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ελλάδας
Θεονίκη Σοπάχα, Εκπρόσωπος & Μεταφράστρια,
Αλέξανδρος Πορφύρης Παρουσιαστής Event-ΜC

Εκδόσεις NEGRESCO