Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2007
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Πολιτικό δεκάπρακτο. Ιστορίες από την καθημερινή ζωή»

Παρουσίαση βιβλίου τού Παναγιώτη Σγουρίδη.
Ομιλητές οι κ.: Ευριπίδης Στυλιανίδης, Ευάγγελος Βενιζέλος, Πέτρος Ευθυμίου, Φώτης Κουβέλης, Χ.Α. Χωμενίδης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ