Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016
Ώρα 11.00 – 17.00
Αίθουσα Λόγου

«Ποίηση και Ηθικές Αξίες»

Ημερίδα
1ο Τραπέζι, συντονίζει ο Δημήτρης Αγγελής.
Γιώργος Αράγης, Γιώργος Βέης, Παναγιώτης Βούζης, Αντώνης Ζέρβας.
2ο Τραπέζι, συντονίζει ο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης.
Κώστας Γεωργουσόπουλος, Ηλίας Κεφαλάς, Έλσα Κορνέτη, Δημήτρης Κοσμόπουλος.
3ο Τραπέζι, συντονίζει η Έλσα Κορνέτη.
Κώστας Κουτσουρέλης, Αντώνης Μακρυδημήτρης, Γιώργος Μπλάνας,
Στράτης Πασχάλης.
4ο Τραπέζι, συντονίζει ο Χάρης Μελιτάς.
Κώστας Σοφιανός, Χρύσα Σπυροπούλου, Θωμάς Τσαλαπάτης,
Κώστας Χατζηαντωνίου.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΗΤΩΝ