Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007
Ώρα 13.00
Αίθουσα Λόγου

«Ποδήλατο. Οδηγός σχεδιασμού και αξιολόγησης δικτύων»

Παρουσίαση βιβλίου των: Θ. Βλαστού, Ν. Μπαρμπόπουλου, Δ. Μηλάκη.
Ομιλητές οι κ.: Γιάννης Αλαβάνος, πρόεδρος τού ΤΕΕ, Αθανάσιος Αραβαντινός, ομότιμος καθηγητής Πολεοδομίας Ε.Μ.Π, Δημήτριος Τσαμπούλας, καθηγητής Ε.Μ.Π, μέλος τής Επιτροπής Εκδόσεων ΤΕΕ και Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Α., Γιώργος Κοτρωνιάς, Πρόεδρος τού «Δικτύου για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και το Ποδήλατο», δήμαρχος Λαμίας.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ