Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

Πνευματικό μνημόσυνο των: Ανδρέα Λεντάκη και Ανδρέα Χριστοφίδη

Θα μιλήσουν: ο κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος με θέμα: “Η φυσιογνωμία του Ανδρέα Λεντάκη” και η κ. Ελένη Αντωνιάδη με θέμα: “Ανδρέας Χριστοφίδης, η διαδικασία τής αγρύπνιας”.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ – ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ