Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2002
Ώρα 11.00
Αίθουσα Λόγου

Πνευματικό αφιέρωμα στη ζωή και το έργο τής Σοφίας Σλήμαν


Ομιλητές οι κ.:
Αντώνης Ρασιδάκης, αναπλ. καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, διευθυντής Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Νοσ. Σωτηρία, Γεώργιος Στ. Κορρές, καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Παν/μίου Αθηνών, Ιουλία Σημαντήρα, ιστορικός Τέχνης & ξεναγός.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σ.Α.Φ.Ε.)