Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018
Ώρα 17.30
Αίθουσα Λόγου

«Πίστη»

9ο Συνέδριο
Ε΄συνεδρία (πρόεδρος: Βασιλική Τσακίρη)
Γιώργος Βλαντής, διευθυντής του Συμβουλίου των Εκκλησιών της Βαυαρίας,
επιστημονικός συνεργάτης της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου
Άγγελος Γουνόπουλος, πολιτικός επιστήμονας
Σταύρος Ζουμπουλάκης, πρόεδρος ΔΣ Άρτου Ζωής

ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ