Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2003
Ώρα 20.30
Αίθουσα Λόγου

«Περιβάλλον και κακοήθεις νεοπλασίες» και «Ελεύθερες ρίζες και μηχανισμοί καρκινογένεσης»

Παρουσίαση των βιβλίων τού Αθανάσιου Βαλαβανίδη.
Ομιλητές οι κ. καθηγητές: Αθανάσιος Βαλαβανίδης, Νικόλαος Δοντάς, Αθανάσιος Κιμήσης.
ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ