Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 1997
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Περιβάλλον και Απασχόληση, Ευρωπαϊκή Γεωργία, Περιβάλλον και Μεταφορές και Υπεραλίευση

Εκδήλωση σε συνεργασία με την Greenpeace για την
παρουσίαση των βιβλίων : Περιβάλλον και Απασχόληση,
Ευρωπαϊκή Γεωργία, Περιβάλλον και Μεταφορές και Υπεραλίευση.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ -GREENPEACE