Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2002
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Πέρα από τη θύελλα”


Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Τάκη Χατζηαναγνώστου.
Ομιλητές οι κ.: Νίκος Σηφουνάκης, Υπουργός Αιγαίου, Στρατής Μολίνος, Πρόεδρος τής “Λεσβιακής Παροικίας”, Παντελής Αργύρης, ιστορικός. Αποσπάσματα αποδίδει ο Νίκος Περέλλης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑ