Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2005
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση βιβλίων τού ΙΜΔΑ που εκδόθηκαν από τον οίκο Αντ. Ν. Σάκκουλα

Ομιλητές οι κ.: Σ. Τσακυράκης, επίκ. Καθηγητής, Μ. Σταθόπουλος, καθηγητής και τ. Πρύτανης, Λ. Α. Σισιλιάνος, επίκ. Καθηγητής, Ευάγ. Κρουσταλάκης, εισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ., Εμ. Ρούκουνας, ακαδημαϊκός, καθηγητής.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ