Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Παρουσίαση βιβλίων με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων του Συμποσίου Ποίησης»

Λύντια Στεφάνου, ποιήτρια, μεταφράστρια, δοκιμιογράφος
Μιχάλης Γ. Μερακλής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Σωκράτης Λ. Σκαρτσής, ποιητής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αλέξης Ζήρας, κριτικός λογοτεχνίας, πρόεδρος Εταιρείας Συγγραφέων.
Συντονίζει ο Αντρέας Τσιλίρας.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ