Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Παρουσίαση βιβλίων Ιστορίας του Δικαίου – Από τον ρωμαίο πραίτωρα στον μεταβυζαντινό πατριάρχη»

Παρουσίαση βιβλίων των: Καλλιόπης Κ. Παπακωνσταντίνου,
Καλλιόπης Α. Μπουρδάρα, Λίζας Μπένου, Μάχης Παΐζη – Αποστολοπούλου, Δ. Γ. Αποστολοπούλου.
Ομιλητές:
Λυδία Παπαρρήγα – Αρτεμιάδη, Διευθύντρια ΚΕΙΕΔ της Ακαδημίας Αθηνών,
Χρύσα Μαλτέζου, ομ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός,
Ελευθερία Παπαγιάννη, καθ. Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Κρίτων Χρυσοχοΐδης, Διευθυντής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ