Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2006
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση τού πρώτου τεύχους τού περιοδικού «Ανεξάρτητη Αρχή»


Ομιλητές: 
καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθηγητής κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, τ. Υπουργός, βουλευτής, καθηγητής κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, επίκουρος καθηγητής κ. Γιώργος Καμίνης, Συνήγορος τού Πολίτη, κ. Αντώνης Μακρυδημήτρης, καθηγητής τού Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ»