Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση τού λεξικού “ELLENICO- ITALIANO”

Η παρουσίαση θα γίνει από τον καθηγητή Αντώνιο Τσοπάνογλου – Διευθυντή τού τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας τού Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης και τον Παναγιώτη Κυζερίδη – Μορφωτικό ακόλουθο τής Ιταλικής Πρεσβείας. Η απονομή τού βραβείου μετάφρασης για το λεξικό θα γίνει από το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ PERUGIA