Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση τού Γ’ τόμου (Μελετήματα-μετάφραση-θέατρο) των απάντων τού Γιάννη Μουτάφη

Θα μιλήσει ο καθηγητής τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. Παν/μίου Αθηνών κ. Μιχάλης Μερακλής και ο τ. καθηγητής τής Νεοελληνικής Φιλολογίας τού Παν/μίου Αθηνών κ. Φώτης Δημητρακόπουλος.
Κείμενα διαβάζουν οι ηθοποιοί κ. Χαριτίνη Καρόλου και ο κ. Χρήστος Φράγκου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ