Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2003
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση τού εκδοτικού έργου τού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων τού Υπουργείου Πολιτισμού

Ομιλητές οι κ.: Νίκος Σταμπολίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Ζίας, καθηγητής Παν/μίου Αθηνών.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ