Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 1996
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση τού δίτομου έργου Διαφυλικές Σχέσεις

Διάλεξη τού καθ. στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
κ. Ιωάννη Ν. Παρασκευόπουλου με θέμα : “΄Ένα πρότυπο για την
εισαγωγή τής Διαφυλικής-Σεξουαλικής Αγωγής στα Σχολεία”.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ