Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2007
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση τού 76ου τόμου τής επιστημονικής σειράς «Ποινικά»

Ομιλητές οι κ.: Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης, τ. υπουργός, ομότιμος καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Φώτης Κουβέλης, τ. υπουργός, δικηγόρος, Νέστωρ Κουράκης, καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Χριστόφορος Αργυρόπουλος, δικηγόρος, πρόεδρος τής Ενώσεως Ελλήνων Ποινικολόγων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ