Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 1999
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση τού 4ου τόμου τής Ανθολογίας τής Νεοελληνικής Γραμματείας

Παρουσίαση τού 4ου τόμου τής Ανθολογίας τής Νεοελληνικής Γραμματείας, με 18 αυστηρά επιλεγμένα κείμενα παλαιών και νεωτέρων πεζογράφων. Θα μιλήσει ο καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης και οι συντάκτες τού βιβλίου , Ρένος,Ήρκος και
Στάντης Αποστολίδης.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ