Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 14 Απριλίου 2000
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση των βιβλίων Βιολογίας για την Β’ και Γ’ Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας και για την Β’ και Γ’ Ενιαίου Λυκείου Κατεύθυνσης

Θα μιλήσουν: ο κ. Σ. Αλαχιώτης – Πρύτανης τού Παν/μίου Πατρών, ο κ. Θ. Παταριάς – Πρόεδρος τού Βιολογικού Τμήματος τού Παν/μίου Αθηνών, ο κ. Ν. Μοσχονάς – καθηγητής Βιολογίας τού Παν/μίου Κρήτης, η κ. Μ. Καλαϊτζιδάκη – καθηγήτρια Βιολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα τού Παν/μίου Κρήτης και η
κ. Α. Στάϊκου – επικ. Καθηγήτρια στο Βιολογικό Τμήμα τού Αριστοτελείου Παν/μίου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΩΝ