Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2002
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση των εκδόσεων τής Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου


Ομιλητές οι κ.:
Ιωάννης Πετρόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής τής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Παν/μίου Θράκης, Κλήμης Ναυρίδης, καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Παν/μίου Αθηνών, Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Παν/μίου Αθηνών, Μιχ. Κοπιδάκης, καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών, Ιουλίτα Ηλιοπούλου, ποιήτρια.

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ