Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση των εκδόσεων 1998 τού ΙΜΔΑ

“Ισότητα και Ανάπτυξη. Η πεντηκονταετής συμβολή τού ΟΗΕ στην εξελικτική τους πορεία”, “Αffirmative Action – Towards effective gender equality”, “Les Mesures Positives -Pour une egalite effective des sexes”, “Το Δικαίωμα σε Δίκαιη Δίκη. Η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα τής ελληνικής δικαιοσύνης”. Τα βιβλία παρουσιάζουν η κ. Άννα Διαμαντοπούλου – Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Πέτρος Κακκαλής – Αρεοπαγίτης, ο κ. Γιώργος Κασιμάτης – Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, ο κ. Ν. Σκλίας – Σύμβουλος Επικρατείας.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ