Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 11 Ιουνίου 1998
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση των δημοσιεύσεων τού Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Πρόνοιας (ΕΠΙΚΑΥΠ)

“Απλοποίηση και συστηματοποίηση των κανόνων κοινωνικής προστασίας”, “Αλληλεπίδραση κανόνων δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας στους κλάδους αναπηρίας, γήρατος και οικογενειακών βαρών”, “Ρήτρες κοινωνικής ασφάλισης σε
συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος”, “Πανδέκτης νομολογίας δικαίου κοινωνικής ασφάλειας”,
“Κοινωνική πρόνοια: Διευρεύνηση και αξιολόγηση ενός νέου συστήματος”. Τις δημοσιεύσεις θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος τού Ινστιτούτου, καθηγητής Κωνσταντίνος Κρεμαλής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ