Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2000
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση τής Ετήσιας Έκθεσης τής Διεθνούς Αμνηστίας για το 2000

Θα παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Διεθνής Αμνηστία κατά τη διάρκεια του έτους για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ