Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση τής έκδοσης τού Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας τής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Θα χαιρετίσει ο Διευθυντής του Εργαστηρίου καθηγητής κ. Δημήτριος Τριχόπουλος. Θα μιλήσουν: ο Πρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ο Αντιπρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος κ. Αντώνιος Κουτσελίνης και ο Ακαδημαϊκός κ. Γρηγόριος Σκαλκέας.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ