Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2003
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση της έκδοσης «Μνήμη Βασίλη Μποτόπουλου»

Ομιλητές οι κ.: Χρίστος Γεραρής, Πρόεδρος τού Συμβουλίου τής Επικρατείας, Δημήτριος Γουργουράκης, επίτιμος Αντιπρόεδρος τού Αρείου Πάγου και Πρόεδρος τής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γιώργος Παπαδημητρίου, Καθηγητής και Νομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Κουσούλης, Πρόεδρος τής Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών, του Συμβουλίου τής Επικρατείας και ο Αδαμάντιος Αμμανίτης, Εκπρόσωπος των Εκδόσεων Αντ. Ν. Σάκκουλα.

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ