Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2001
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση τεσσάρων βιβλίων που εξέδωσε το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου το έτος 2000

“La communaute Academique a l’ aube du troisieme millenaire, droits et responsabilites fondamentaux “, ” L’ONU et la democratisation de l’ etat – systemes regionaux et ordre juridique universel “, ” Κυπριακό και Δικαιώματα τού ανθρώπου”, “Επισκόπηση Νομολογίας τού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου 1997-1998”. Θα μιλήσουν: η καθηγήτρια κ. Άννα Φραγκουδάκη, ο Ακαδημαϊκός κ. Εμ. Ρούκουνας, ο Αντιπρόεδρος τού Αρείου Πάγου κ. Ε. Κρουσταλάκης και ο βουλευτής κ. Κ. Παπούλιας.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ