Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 14 Μαρτίου 2008
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση πρόσφατων εκδόσεων στο χώρο τής Ιστορίας τού Δικαίου και των Θεσμών

Εισηγητές οι κ.: Αθ. Μαρκόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ομ. Διευθυντής Ερευνών Ε.Ι.Ε., Ι.Γ.Σχινάς, καθηγητής Πανεπιστημίου, Α. Λυκουρέντζος, υφ. Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, E.M. Harris, καθηγητής Πανεπιστημίου Durham.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ