Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση δύο βιβλίων του Rollo May

«Να θέλεις & να ερωτεύεσαι», Εισαγωγή: Δημήτρης Καραγιάννης
«Αυτογνωσία & νόημα της ζωής» (Η Ανακάλυψη του είναι),
Εισαγωγή: Γιάννης Ζέρβας.
Ομιλητές: Δημήτρης Καραγιάννης, Άννα Πολεμικού

Εκδόσεις Αρμός