Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2000
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

“Παράγοντες πραγματώσεως τής Εθνικής Αναγεννήσεως και επισημάνσεις παραγνωρίσεώς τους στις ημέρες μας”

Διάλεξη με αφορμή την Επέτειο τής 25ης Μαρτίου, με θέμα: “Παράγοντες πραγματώσεως τής Εθνικής Αναγεννήσεως και επισημάνσεις παραγνωρίσεώς τους στις ημέρες μας”.
Θα μιλήσει ο κ. Αχ. Γ. Λαζάρου – Ρωμανιστής – Βαλκανολόγος- Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ