Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 11 Απριλίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Παραδοσιακά ζυμώματα τής Κύπρου. Η χρήση και η σημασία τους στην εθιμική ζωή”

Παρουσίαση τής έκδοσης τού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου με τίτλο: “Παραδοσιακά ζυμώματα τής Κύπρου. Η χρήση και η σημασία τους στην εθιμική ζωή”, από τις συγγραφείς τού τόμου: κ. Θεοφανώ Δ. Κυπρή – πρώην ερευνήτρια Κ.Ε.Ε. και κ. Καλλιόπη Α. Πρωτοπαπά – φιλόλογο – ερευνήτρια. Προλογίζει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ – ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ